Το βιβλίο Homo Economicus διαθέσιμο και σε ebook

Από 18 Σεπτεμβρίου το βιβλίο “Η άνοδος και η πτώση του Homo Economicus” είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή (ebook).

www.myebooks.gr

www.cosmobooks.gr

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: